กรรมวิธีการผลิตใบพัดเรือ แบบ Die Casting

การผลิตใบพัดเรือ แบบ Die Casting

เป็นกระบวนการฉีดหรือหล่อโลหะที่มีลักษณะโดยการบังคับให้โลหะที่หลอมละลายภายใต้แรงดันสูงเข้าสู่โพรงแม่พิมพ์ใบพัดเรือ

โพรงของแม่พิมพ์ใบจักรเรือ  สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือเหล็กชุบแข็งสองอันซึ่งได้รับการกลึงเป็นรูปร่างของใบพัดเรือ 

การผลิตใบพัดเรือ ที่ใช้การฉีดด้วยแม่พิมพ์นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สินค้าจำนวนมาก  ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ทำให้ใบพัดเรือมีลักษณะพื้นผิวที่ดีมาก (ตามมาตรฐานการฉีด) และความสม่ำเสมอของมิติ ชิ้นงานมีความบาง อัตราการผลิตสูง มีความเที่ยงตรงสูง 

การผลิตใบพัดเรือด้วยวิธีนี้ เป็นการผลิตที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ที่ต้องการความแข็งแรง เหนียว ทนทาน