การเพิ่มขึ้นและลดลงความเร็วของเรือ 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของความเร็วของเรือ

• ปัจจัยที่ทำให้ความเร็วลดลง
– ความเฉื่อย (INERTIA)
– รูปร่างของตัวเรือ (SHAPE OF HULL)
– กำลังขับเคลื่อน (POWER OF PROPULSION MACHINERY)
– รูปแบบใบจักรเรือ ใบพัดเรือ (DESIGN OF PROPELLERS)
– ลักษณะท้องเรือ (STATE OF SHIP’S BOTTOM)

• อัตราการเพิ่มและลดความเร็ว (RATES OF GAINING AND LOSING SPEED)
– การเพิ่มความเร็ว (GAINING SPEED) ต้องการทราบเวลาและระยะทางจนเมื่อเรือ ทำความเร็วได้ตามที่ต้องการ
– การลดความเร็ว (LOSING SPEED) ข้อมูลคล้าย ๆ กัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเร็วของเรือ
-ท้องเรือสกปรก (FOUL BOTTOM) – ท้องเรือจะมีตะไคร่ เพรียงและสัตว์ทะเลอื่นๆ หรือพืช จะทำให้ความเร็วลดลง

น้ำตื้น (SHALLOW WATER) – เมื่อเรือแล่นผ่านที่น้ำตื้น ช่องว่างระหว่างท้องเรือกับพื้นท้องทะเลมีจำกัด จะทำให้น้ำที่ไหลผ่านตัวเรือลดน้อยลง

เมื่อเรือถอยหลัง (GOING ASTERN) จุดหมุนจะเลื่อนค่อนไปทางท้ายเรือ แรงผลักที่เกิดจากหางเสือ จะทำให้เรือหันน้อยกว่าเมื่อเรือเดินหน้า