ทำไมเรือต้องมี 2 เกียร์

ทำไมเรือต้องมี 2 เกียร์

ใบจักรเรือ ใบพัดเรือทำหน้าที่ ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องลงน้ำ เมื่อเริ่มออกเรือ ใบจักรเรือ ใบพัดเรือ ก็หมุนไป มันอาจหมุนฟรี slip บ้างก็ไม่เป็นไร  พอความเร็วเรือได้ที่แล้ว ความเร็วน้ำที่ไหลเข้าใบจักรเรือ ใบพัดเรือก็ค่อยๆเพิ่มประสิทธิภาพแรงขับ จนได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ออกแบบไว้ โดยที่เรือจะมี Reduction Gear Box ทำหน้าที่ทดรอบเครื่องให้ได้รอบใบจักร (เรือใหญ่ใบจักรหมุนแค่ 300 rpm) เรือบางลำอาจใช้วิธี GM set เครื่องยนต์ปั่นไฟใช้ Generator ไฟออกไปหมุน Motor ขับใบจักรอีกต่อหนึ่ง วิธีนี้ลด นน. Transmission Gear ลงได้โข 

เครืองยนต์เรือบางยี่ห้อ อาจจะทำรอบช้า 450-300 RPM เครื่องชนิดนี้จะขับเพลาใบจักรเรือ ใบพัดเรือโดยตรง ไม่มีเกียร์ทด และเวลาจะถอยหลัง ก็ใช้วิธี “กลับรอบหมุนเครื่องยนต์” โดยใช้เลื่อน Cam-Shaft สลับลูกเบี้ยวให้ สลับเปิดวาล์วไอดี และ ไอเสีย  เช่น เครื่อง Deutz ของเยอรมัน เครื่องยี่ห้อนี้ทำเครื่องขนาดยักษ์ ใหญ่โตถึง 1 แสน แรงม้า

ในการเดินทางของเรือ นั้น จะใช้ใบจักรเรือ ใบพัดเรือในการพัดน้ำออกไปให้เกิดแรงกิริยา ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ของรอบหมุนใบพัดเรือ และ Pitch (มุม) ของใบพัดเรือ ที่จะกำหนดความเร็วเรือ และด้วยความที่ความเร็วของเรือมีไม่มากนัก อย่างมากสุดก็ 20 Knot (ไมล์ทะเล/ชม.) ดังนั้น  ระบบขับเคลื่อนของเรือจึงไม่มีการใช้เกียร์ทดรอบหลายขั้นแบบรถยนต์ เครื่องยนต์ของเรือก็ทำงานในช่วงรอบจำกัดมาก เพราะเป็น diesel หมุนช้า อาศัยแรงบิดมหาศาล  จึงออกแบบสร้างให้ใบจักรเรือ ใบพัดเรือมีขนาดใหญ่แทน เพื่อให้เรือสามารถวิ่งเร็ว

นอกจากนั้น เรือสมัยใหม่จะมีระบบใบจักรเรือ ใบพัดเรือแบบ Controllable Pitch Propeller (CPP)  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และ เพื่อประสิทธิภาพให้เรือมาก  คือเมื่อเราปรับมุมต้านน้ำ (Pitch) ใบจักรเรือ ใบพัดเรือก็จะกินน้ำมากขึ้น สร้างแรงผลักน้ำ (แรงกิริยา) มากขึ้น โดยรอบหมุนเท่าเดิม โดยทุกสิ่ง (รอบหมุน , pitch , แรงบิดเครื่อง) จะถูกออกแบบโดยผู้ผลิตให้สัมพันธ์กัน  และเวลาสั่งถอยหลัง ก็ไม่ต้องกลับทิศทางอะไรเลย สามารถสั่ง pitch กลับทาง แค่นี้เรือก็จะถอยหลังได้แล้ว