ประเภทของเรือที่ใช้ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือหางยาว ( Propellers)

 

ประเภทของเรือที่ใช้ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือหางยาว ( Propellers)

เรือจักรเดี่ยว (SINGLE SCREW)
– ส่วนใหญ่หมุนขวาตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากท้ายเรือ
– ใช้กับเรือลากจูง เรือประมง เรือน้ำมันขนาดใหญ่ เรือสินค้า เรือดำน้ำ

เรือจักรคู่ (TWIN SCREWS)
– แต่ละใบจักรหมุนออกนอกตัวเรือ เมื่อมองจากท้ายเรือ
– เรือรบส่วนใหญ่ รวมทั้งเรือดำน้ำ ใช้ใบจักรคู่

เรือสามใบจักร (TRIPLE SCREWS)
– มีสองใบจักรอยู่ด้านนอก และอีกหนึ่งใบจักรอยู่ตรงกลาง

เรือสี่ใบจักร (QUARDLE SCREWS)
– ใบจักรคู่นอก หมุนเดินหน้าหรือถอยหลังเหมือนกัน
– อาจมีเทเลกราฟแยกเป็นอิสระได้
– เรือขนาดใหญ่บางลำ ใช้สี่ใบจักร