ระบบเพลาใบพัดเรือ ใบจักร

ระบบเพลาใบพัดเรือ ใบจักร

ระบบเพลาใบพัดเรือ ใบจักรของเรือ เปรียบเหมือนขาของเรา ที่จะช่วยเรือของเราให้เดินหน้าหรือถอยหลัง ถ้าเราใช้งานขาของเราไม่ถูกวิธีหรือไม่มีการบำรุงรักษา แน่นอนย่อมต้องเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด  ดังนั้นเจ้าของหรือผู้ใช้เรือ ควรรู้วิธีการใช้งานระบบเพลาใบพัดเรือ ใบจักรที่ถูกวิธี และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาระบบเพลาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เราจึงอยากให้ความรู้เรื่องเพลาใบจักรและแบริ่งรองรับเพลาใบจักร ประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน  ปัญหาที่มักพบบ่อยในการซ่อม  ปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายเร็วกว่าปกติ การแก้ไขและการป้องกัน เพื่อเป็นความรู้  สามารถนำาไปใช้ในการบำารุงรักษา และการใช้งานได้เป็นอย่างดี….