วัสดุที่นิยมใช้ทำเพลาใบจักร ใบพัดเรือ

วัสดุที่นิยมใช้ทำเพลาใบจักร ใบพัดเรือ

  • เหล็กกล้าคาร์บอน (Medium Carbon Steel)   นิยมใช้กันมากที่สุดเพราะ ราคาถูก มีความแข็งแรงสูง แต่มีข้อเสียคือ มักจะเกิดการกัดกร่อนได้ง่ายกว่าวัสดุชนิดอื่น เมื่อสัมผัสกับน้ำ หรืออากาศ ทำให้เกิดสนิม จึงทำให้ผู้ใช้ต้องมีการหุ้มผิวไว้ด้วยผ้าใบพลาสติก หรือยาง เพลาที่ทำจากวัสดุชนิดนี้มีใช้ตั้งแต่เพลาขนาดเล้กจนถึงขนาดใหญ่

  • เหล็กกล้าไร้สนิม ( Stainless Steel )  เมื่อเพลาใบจักร ใบพัดเรือชนิดนี้เมื่อสัมผัสกับน้ำหรืออากาศจะไม่เกิดสนิม จึงไม่จำเป็นต้องมีการหุ้มผิว แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่า และมีราคาสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน จึงนิยมใช้กับเพลาใบจักรขนาดไม่ใหญ่มากนัก

  • Monels เป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิล กับทองแดง ไม่เกิดสนิมเมื่อสัมผัสกับน้ำเช่นเดียวกับ เหล็กกล้าไร้สนิม  มีความแข็งแรงมากที่สุด แต่มีราคาแพง

เรือขนาดเล็กที่มีระวางขับน้ำประมาณ  100-500 ตัน เช่นเรือ Speed Boat, Crew Boat, Supply Boat เป็นต้น นิยมใช้เพลาใบจักร ใบพัดเรือ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม  และ Monels  เพื่อป้องกันการเกิดสนิม  และเนื่องจากเพลาใบจักรมีขนาดเล็กจึง เหมาะสมกับราคาและความแข็งแรง

ส่วนเรือขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำประมาณ 3,000-100,000 ตัน เช่นเรือ General Cargo, Oil Tanker, Container Cargo เป็นต้น นิยมใช้เพลาใบจักรที่ทำด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน เนื่องจากมีความแข็งแรงสูงและราคาถูกที่สุด