สมรรถนะ เรือหางยาว กับ สปีดโบ๊ท

สมรรถนะ เรือหางยาว กับ สปีดโบ๊ท

เรือหางยาว ทำหางยาวเพื่อให้ “แนวแรงของใบพัดเรือใบจักรเรือ” เข้าใกล้ “แนววิ่ง” ของเรือ   ถ้าทำให้ “แนวแรงใบพัดเรือใบจักรเรือ” อยู่แนวเดียวกับ “แนววิ่ง” ของเรือ จะทำให้ประสิทธิภาพการส่งกำลังดีที่สุด  ก่อนวิ่งทดสอบความเร็ว จะต้องถ่วงหัวเพื่อให้ระดับน้ำหัวเรือในแนวที่ถูกต้อง  ถ้าหัวเรือเบาเกินไป เวลาวิ่งเร็ว หัวเรือยิ่งเชิด ทำความเร็วไม่ได้  ดังนั้น สำหรับเรือหางยาว แนวแรงใบจักรเรือ ใบพัดเรือ กับ แนววิ่งของเรือ มีความสำคัญต่อความเร็วและประสิทธิภาพ

จุดสำคัญของเรือแบบเอาท์บอร์ด หรือ สปีดโบ๊ท คือการติดตั้ง โดยให้สังเกตุจุดต่ำสุดของเรือ กับจุดต่ำสุดของแผ่น  cavitation plate ของเครื่องเรือ  จะต้องเป็นระดับเดียวกัน เมื่อติดตั้งได้เช่นนี้  และกำลังของเครื่องเหมาะสมกับน้ำหนักเรือรวม ใบจักรเรือใบพัดเรือ จะทำงานได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  สังเกตุได้จากตอนออกตัวหน้าเรือจะยกเชิดขึ้น แต่เมื่อเราเร่งความเร็วไปจนถึงจุดนึง หน้าเรือจะลดลง แล้วท้ายเรือจะยกตัวขึ้น จนบางครั้งขับเร็วๆ นี่จะมีแต่ส่วนกลางท้องถึงท้ายเรือแค่นั้นที่สัมผัสน้ำ

Speed Boat
Speed Boat

เรือหางยาว
เรือหางยาว