เครื่องเรือหางยาว กับเครื่องเรือหางสั้น มันต่างกันยังไง

เครื่องเรือหางยาว กับเครื่องเรือหางสั้น มันต่างกันยังไ

  1. เครื่องเรือหางยาว มาจากเครื่องยนต์ทั่วๆไปราคาถูกหรือมีอยู่แล้ว มาดัดแปลงให้มีหางยาว   จึงมีราคาถูกกว่าเครื่องหางสั้น ซึ่งต้องนำเข้ามาในรูปแบบสำเร็จรูป ในราคาที่แพงกว่ามาก

  2. หางสั้นทะเล มันจะดูดน้ำทะเลไปหล่อเย็นเครื่องยนต์ด้วย พละกำลังเลยมากกว่าขนาดตัว  ส่วนพวกหางยาว เป็นเครื่องยนต์บกดัดแปลง ใช้หม้อน้ำหมุนวียนระบบปิดระบายความร้อน  กำลังสู้ไม่ได้ ห่างกันแยะ

  3. เครื่องเรือหางยาว เป็นการนำเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้วมาทำเป็นเครื่องเรือ กลไกไม่ซับซ้อน และที่ต้องต่อหางยาวๆ ออกไป เพื่อให้ใบพัดเรือ ตั้งฉากกับพื้นน้ำให้มากที่สุด เพื่อผลต่อแรงขับ ถ้าทำให้หางสั้นๆ ใบพัดเรือหางยาว จะไม่ตั้งฉากกับพื้นน้ำทำให้ขับไม่ไปส่วนแบบที่สองนั้นสามารถทำหางสั้นได้เพราะกลไกซับซ้อนกว่าเยอะ มีเพลาและเฟืองหลายชุด ทำให้ใบพัดตั้งฉากกับพื้นน้ำได้

เครื่องเรือหางยาว
เครื่องเรือหางยาว
เครื่องเรือหางสั้น
เครื่องเรือหางสั้น