เครื่อง CNC

ทำไมเราจึงใช้เครื่อง CNC

   เพราะการทำงานที่ซับซ้อนในชิ้นงานใบพัดเรือที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำสูง เราจึงใช้เครื่อง CNC  เพื่องานนี้โดยเฉพาะ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลทั่วไป ซึ่งเดิมใช้แรงงานคนเป็นคนควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้ แต่เมื่อใช้เครื่อง CNC  ช่วยให้เราควบคุมเครื่องจักรได้อัตโนมัติ ทำงานด้วยตัวเอง เพียงแค่การโปรแกรมข้อมูลที่ต้องการเข้าไป

  การทำงานของระบบ CNC ยังช่วยเพิ่มความสามารถของเครื่องจักรทั่วๆ ไปให้สามารถทำงานที่ดีเยี่ยมเกินขีดจำกัดเดิมได้ โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนสูง ได้ทั้งความแม่นยำและรวดเร็ว  ในระบบของเครื่อง CNC จะสามารถควบคุมกับเครื่องจักรหลายสิบตัวได้ จึงใช้เวลาในการทำงานไม่นาน ก็จะได้ชิ้นงานใบพัดเรือที่สมบูรณ์ออกมา

  ในการประยุกต์ใช้เอา CNC เข้าไปทำงานกับเครื่องจักรพื้นฐาน ตัว CNC จะมีส่วนประกอบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ในการหมุนเกลียวทำหน้าที่แทนมือคน และอีกส่วนคือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมความเร็วของมอเตอร์สำหรับหมุนเกลียว ความละเอียดในการควบคุมทำได้มากถึง 0.1 องศา และอาจดีมากกว่าที่เราคาดคิดได้ถึง 0.02 มิลลิเมตร

สำหรับในปัจจุบัน การใช้ระบบควบคุมเครื่องจักรด้วย CNC ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักรขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนตร์ เครื่องจักรกล หรือแม่พิมพ์ จะเห็นได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ล้วนมีความซับซ้อนและไม่ควรเกิดปัญหาผิดพลาด

 

ข้อดีของเครื่อง CNC

 1. เป็นระบบเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมงานที่มีความละเอียดสูง ให้ชิ้นงานใบพัดเรือที่ออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ไม่ผิดพลาด
 2. ใบพัดเรือที่ออกแบบแต่ละใบ จะมีคุณภาพและขนาดที่เท่ากันทุกๆ ชิ้น เพราะเป็นการสั่งงานจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องจักรนั้นๆ 
 3. ผลิตแม่พิมพ์ใบพัดเรือออกมาได้อย่างรวดเร็ว ไม่เปลืองพื้นที่การทำงานและการจัดเก็บชิ้นงานใบจักรเรือ
 4. ตัวใบพัดเรือออกมาได้มาตรฐานสูง แม้ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีความยากและซับซ้อนมาก
 5. ลดเวลาสำหรับการตรวจสอบสภาพชิ้นงาน ช่วยลดแรงงานในการผลิตไปในตัว

ข้อเสียของเครื่อง CNC

 1. ระบบเครื่อง CNC มีความซับซ้อนในการออกแบบและการผลิต จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งยังจำเป็นต้องนำเข้าและมีค่าบำรุงเครื่องจักรในราคาสูง
 2. ราคาซ่อมของตัวเครื่องหากเกิดปัญหาขึ้นมีราคาสูมาก และต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
 3. เครื่องจักรจะต้องถูกทำงานเป็นประจำ มิเช่นนั้นจะทำให้เสื่อมสภาพ
 4. ต้องมีพื้นที่มากพอให้กับผู้เขียนโปรแกรม
 5. เหมาะสำหรับการทำงานจำนวนมากๆ เท่านั้น ไม่คุ้มกับการใช้ผลิตงานจำนวนน้อยชิ้น
 6. ระบบการควบคุมเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

สรุปได้ว่าตัวเครื่อง CNC เป็นตัวช่วยที่ควบคุมมุม ความเร็ว และแรงบิดให้ตรงจุดที่ต้องการในทุกๆ ชิ้นงาน เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ใช้แรงงานคนกะระยะความแน่นอนได้ยากและมีความผิดพลาดสูง ก็จะนำเอาระบบดังกล่าวมาเชื่อมต่อกับเครื่องจักรพื้นฐานเหล่านั้นแทน