ใบพัด (เรือ) คืออะไร

ใบพัด (เรือ) propeller คืออะไร

คือ วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดน้ำ เพื่อใช้ขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้นให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือเล็ก ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม

ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือ ทวีวัฒน์ใบพัดเรือ Boat Propellers
ใบพัดเรือ ทวีวัฒน์ใบพัดเรือ Boat Propellers