Pitch คืออะไร

Pitch คืออะไร

Pitch คือ ระยะของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อการหมุน 1 รอบของเครื่องยนต์ ใบพัดเรือที่มีพิทต่ำ หรือ วงน้ำที่สั้น จะทำให้เรือของเรามีอัตราเร่งที่ดี มีแรงดันที่ดีออกตัวได้ไว ซึ่งจะทำให้เรือของเราขึ้นน้ำได้เร็ว มีความเร็วช่วงต้นที่ดี ส่วนใบพัดเรือที่มีพิทสูงขึ้นอาจจะทำให้เรือของเราออกตัวได้ช้าลงไม่ปรู๊ดปร๊าดเหมือนพิทต่ำๆ แต่จะทำความเร็วช่วงปลายได้ดีกว่าใบพัดเรือที่มีพิทที่ต่ำกว่า บางคนอยากได้ความเร็วสูง เลยเลือกพิทที่สูง การที่เราเลือกพิทที่สูงนั้นจะทำให้เราได้ความเร็วสูงสุดมากกว่าพิทที่ต่ำก็จริง แต่ถ้าพิทที่เราใช้เกินกว่าที่เครื่องยนต์ของเราจะรับไหว ก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกพิทของใบพัดเรือ เราควรจะต้องดูด้วยว่าเครื่องยนต์ของเราสามารถที่รองรับพิทที่สูงสุดได้เท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระบุมาในคู่มือของเครื่องอยู่แล้วนะคะ