Quality Propeller Selection หลักการเลือกใช้ใบจักรเรือประมง/ใบพัดเรือหางยาวที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักการเลือกใช้ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือหางยาวที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือหางยาว เป็นสิ่งที่สําคัญมากของเรือ เพราะถ้าเรือไม่มีใบจักรเรือใบพัดเรือก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปไหนได้ การใช้เรือตามขนาดต่าง ๆ นั้น ผู้เดินเรือจะต้องมีความรู้เรื่องใบจักรเรือใบพัดเรือด้วย เช่น ใบจักรเรือใบพัดเรือที่ใช้เป็นประเภทไหน ระยะพิทเท่าไหร่ซึ่งการเลือกขนาดและประเภทของใบจักรเรือ ใบพัดเรือให้เหมาะสมกับเรือและเครื่องเรือเป็นสิ่งสําคัญมาก ๆ  ผู้เดินเรือหรือผู้สร้างเรือจะต้องเลือกใบจักรเรือ ใบพัดเรือที่ถูกต้อง จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้เต็มสมรรถนะ  และควบคุมรอบของเครื่องยนต์ให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตามแรงม้าของเครื่องยนต์  ระยะของใบพัดเรือ โดยทั่วไปจะแบงออกเป็น เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) และระยะพิท (Pitch)

ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือหางยาวที่เราเห็นวางขายกันอยู่ทั่วๆไปจะมีแบบ 2 ใบ 3 ใบ แต่ในบางรุ่นอาจจะมีถึง 4 ใบ การที่เราเลือกใช้ใบพัดเรือที่มีจำนวนใบที่ต่างจากใบจักรเรือใบพัดเรือปกติ เราควรที่จะต้องเช็คเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter) และ พิท(Pitch) ของใบจักรเรือใบพัดเรือด้วย เพราะจำนวนใบที่ต่างไป อาจจะมีผลต่อรอบเครื่อง และ อาจจะทำให้เครื่องของเรามีปัญหาและมีอายุการใช้งานสั้นลงได้ แต่โดยปกติแล้วใบจักรที่มี 3 ใบและ 4ใบ สามารถที่จะใช้แทนกันได้

ขนาดใบจักรเรือใบพัดเรือ จะมีตัวเลข 2 ชุด ชุดแรกคือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มีหน่วยเป็นนิ้ว) และชุดที่2 คือขนาดของพิท(ถ้าเราเอาใบจักรเรือใบพัดเรือไปหมุนสกรูในของแข็ง 1 รอบ ใบจักรเรือใบพัดเรือจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเท่ากับขนาดของพิท เช่น พิท 17 ใบจักรเรือใบพัดเรือจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้า 17 นิ้วใน 1 รอบ) การคำนวณหาขนาดของใบจักรเรือใบพัดเรือที่เหมาะสม ต้องคำนึงถึง ขนาดเครื่องยนต์ อัตราทดเกียร์ ขนาดเรือ รูปทรงของท้องเรือ และน้ำหนักบรรทุก 

ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือ Propellers
ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรือ Propellers