ร่องลิ่ม

ร่องลิ่ม

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง ทวีวัฒน์ใบพัดเรือ Boat propeller