ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง Boat Propeller

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง Boat Propeller