ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง ขนาด 15 นิ้ว Boat Propeller 15″

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง ขนาด 15 นิ้ว Boat Propeller 15"

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง ขนาด 15 นิ้ว Boat Propeller 15″