20 นิ้ว propeller4

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง Boat Propeller

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง Boat Propeller