ใบพัด16-1

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง Boat Propeller