ใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมง Boat Propeller 13"

ใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมง Boat Propeller 13″