18 นิ้ว propeller2

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง Boat Propeller

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง Boat Propeller