รูปใบพัด1

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรืออลูมิเนียม

1 thought on “รูปใบพัด1”

Leave a comment