รูปใบพัด1

ใบพัดเรือหางยาว ใบจักรเรือประมง ใบพัดเรืออลูมิเนียม

Leave a comment